Rothmeier, Thomas

Obmann:

Telefon: 0043-(0)664 735 03 450

E-Mail: thomas.rothmeier@aon.at

Unser Team

Obmann: Telefon: 0043-(0)664 735 03 450 E-Mail: thomas.rothmeier@aon.at
Obmann-Stellvertreter: Telefon: E-Mail:  
Kassier: Telefon: E-Mail:  
Kassier-Stellvertreter: Telefon: E-Mail:  
Schriftführer: Telefon: E-Mail:  
Schriftführer-Stellvertreter: Telefon: E-Mail:  

Kontakt

Wieselsfeld Dorfverein Wieselsfeld 53
2020 Wieselsfeld
wieselsfeld@gmx.at